Yoga

YOGA bir din, politik bir hareket veya dogma değildir. O , tüm kültürlere, inançlara, ırklara saygı içerisinde olarak bireysel iç yapının (mikro kozmos) , evren (makro kozmos) ile tüm seviyelerde ve tam olarak birleşmesidir.

YOGA yolu ile varlık mikrokozmik yapısını, makrokozmosa , evrenin en üstün olanaklarını kullanmak sureti ile birleşir ve evrensel sübtil enerjileri en mükemmel şekilde kullanır. Bu birleşme ile kişi mikrokozmosunda , makrokozmosu tam olarak bulabilme kabiliyetine sahip olur . Böylece tüm evren küçültülmüş ölçekte varlık içinde hissedilir. Bu da makrokozmosta bulunan her şey mikrokozmostada bulunur demektir.

YOGA, hareket ile bilginin aynı anda dengelenerek kullanılmasına bağlı mükemmel uyum sistematiğidir ki uygulayıcıya, gerek fiziksel ve gerekse ruhsal planlarda, sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşamın gereği için bundan sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini, öğretecektir. Bu şekilde varlığın tüm planlardaki tekamül süreci hızlanacak , gerçek ve mutlak mutluluğun kapıları açılacaktır. Varlıksal tekamülde hızlanma, onun tüm olgularının tam bir uyum ve denge içinde olmasına bağlıdır. YOGA uygulamaları bu içsel denge ve uyumu derin huzur ve sonsuz sevgi ile varlıkta ortaya çıkartır böylelikle üst benliğe ulaşılır.

Foto Galeri

Video Galeri

Elit

Spor Merkezi

Elit Spor Merkezi, yalnızca vücut tipinize göre size genel bir program vermez. Vücut yağ, kas, sıvı ve iç yağlanmanızı analiz ederek ihtiyaca yönelik eğitim uygular. Karma Antreman ile alt yapıyı oluşturma, kas tespit programı ile üyeyi tanıma, kişisel program ile kişiye yönelik program çıkarma Yapılan tüm uygulamalar bilimseldir.

  • 0
  • 25 Ocak 2017